Hệ thống 8 cửa hàng
<br>Trên toàn quốc
Hệ thống 8 cửa hàng
Trên toàn quốc
Hơn 50 nhân viên<br>
Để phục vụ quý khách
Hơn 50 nhân viên
Để phục vụ quý khách
Mở cửa 8-22h cả<br>
CN & Lễ tết
Mở cửa 8-22h cả
CN & Lễ tết

hotline CS Hàm Nghi 0839699996 hotline CS Cầu Giấy 0921263939